Mecanitzats Pernias

Mecanitzats de nova construcció i reparacions

Mecanitzats Pernias

Mecanitzats de nova construcció i reparacions

Mecanitzats Pernias

Mecanitzats de nova construcció i reparacions

Certificacions

Certificat de implementació

Política de qualitat

Benvingut al nostre Web

Mecanitzats Pernias és una empresa amb més de 40 anys d'experiència en el mecanitzat, tornejat i fresat de peces de grans dimensions.

Serveis

Mecanitzats - Sectors - Maquinària

Mecanitzats

Mecanitzem peces úniques, series curtes o llargues, utillatges, reparacions, assemblatges, i treballem diferents materials com acer, nylon, bronze, alumini... Els nostres clients valoren molt positivament la rapidesa amb la que gestionem les ofertes i les comandes, i el fet que oferim una bona relació preu-qualitat-servei, el temps de resposta davant d'incidències o averies i la ressolució de les mateixes.

Sectors

Hidràulic
Energies renovables
Alimentació
Indústria química
Indústria petrolífera
Envasat i manipulació
Construcció
Indústria tèxtil
Sector Ferroviari
Altres sectors

Maquinària

Mandrinadora CNC JUARISTI X 3.000 Z 2.000 Y 1.500 W 800 Eix B 360.000
Fresadora CNC ZAYER BFU 4.000
Torn vertical CNC 55''
Torn vertical WEBSTER BENNET 72''
Torn horitzontal CNC HARRISON 2.000
Torn horitzontal GURUTZPE Super BT 800-4.000
Torn vertical DABROWSKA 42''

Imatges

 • 104

 • 114

 • 102

 • 106

 • 120

 • 119

 • 117

 • 115

 • 113

 • 111

 • 118

 • 101

 • 110

 • 116

 • 109

 • 108

 • 103

 • 112

Empresa

Tallers Pernias SCP es va fundar l'any 1975 a Badalona, i es va convertir en empresa familiar quan els fills d'Agustí Pernias hi van entrar per aprendre l'ofici. L'any 1990 l'empresa es va traslladar a Sant Celoni convertint-se en l'actual Tallers i Mecanitzats Pernias S.L., una empresa que segueix sent familiar i petita, podent oferir un tracte directe i proper a tots els agents, especialment a clients i proveïdors, els quals valoren molt favorablement el tracte i el servei rebuts. Actualment estem en procés d'implementació d'un sistema de gestió , ISO 9001:2015.


Contacte

Per a qualsevol dubte envia'ns un missatge

Enviant...
Missatge enviat, gràcies
Alguna cosa a anat malament, no s'ha enviat el missatge... Algo ha fallado, no se ha enviado el mensaje...

Mitjançant l'enviament de les meves dades personals
confirmo i accepto la
Política de privacitat-  

OBJECTE DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Tallers I Mecanitzats Pernias S.l. B64736622, a partir d`ara Mecanitzats Pernias, informa als usuaris que compleix amb la vigent normativa de protecció de dades, i amb caràcter especial, amb la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 34/2002.

D`acord amb el disposat en la normativa vigent, Mecanitzats Pernias només recull les dades estrictament necessàries per a oferir els serveis derivats de la seva activitat i altres prestacions, serveis i activitats atribuïdes per la Llei.

La present política de protecció de dades podrà variar amb el temps a causa dels possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l`Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o l`autoritat competent a cada moment. És per això que Mecanitzats Pernias es reserva el dret a modificar el present avís legal per a adaptar-lo a novetats legislatives o jurisprudencials que es troben vigents en el moment precís que s`accedeixi als websites, així com a pràctiques del sector.

En els anteriors supòsits Mecanitzats Pernias anunciarà, en aquesta pàgina web, els canvis introduïts amb la suficient antelació a la seva posada en pràctica.


CONFIDENCIALITAT

Totes les dades proporcionades mitjançant correu electrònic o formularis electrònics seran tractats segons la normativa vigent sobre protecció de dades personals, i en tot cas, tindran el caràcter de confidencial pel personal de Mecanitzats Pernias que gestioni aquesta informació.


INFORMACIÓ SOBRE LA VOLUNTAT DE DEIXAR LES DADES I LES SEVES CONSEQÜÈNCIES

VOLUNTARIETAT

S`informa als usuaris dels websites que les respostes a les preguntes plantejades en els formularis de recollida de dades contingudes en la present website tenen caràcter voluntari, si bé la negativa a facilitar les dades sol·licitades pot comportar la impossibilitat d`accés als serveis que ho requereixin.


CONSEQÜÈNCIA

Mitjançant la implementació dels formularis inclosos en els diferents websites, relatius a serveis oferts per Mecanitzats Pernias, els usuaris accepten la inclusió i tractament de les dades que proporcionin en un fitxer de dades de caràcter personal, del que és titular Mecanitzats Pernias, podent-se exercir els drets pertinents segons la clàusula següent.


INFORMACIÓ A L`USUARI SOBRE ELS DRETS DE RECTIFICACIÓ, ACCÉS, OPOSICIÓ I CANCEL·LACIÓ DE LES SEVES DADES

Els usuaris podran exercitar, respecte de les dades recaptades en la forma descrita en el punt anterior, els drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, i en particular els drets d`accés, rectificació, oposició i/o cancel·lació de dades. Els drets referits en el paràgraf precedent, podran exercitar-se per cada usuari mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia de DNI o Passaport, dirigida a la següent adreça:


A L`ATENCIÓ DEL RESPONSABLE DE SEGURETAT

tallers@mecanitzatspernias.com (departament de protecció de dades).

Així mateix, si un usuari no desitja rebre informació via correu electrònic o qualsevol altre mitjà, podrà comunicar-ho, per qualsevol mitjà del que quedi constància de la seva recepció, a Mecanitzats Pernias, a l`adreça indicada.


INFORMACIÓ SOBRE LES DADES QUE ES CONSERVEN, DURANT QUANT TEMPS I AMB QUE FINALITAT
DADES QUE ES CONSERVEN

Exclusivament dades de contacte (caràcter bàsic), com són el nom, cognom i email. Aquesta informació és rebuda per Mecanitzats Pernias i mai és venuda, cedida o arrendada a altres empreses, exceptuant el cas lògic per a la prestació del servei.

Mecanitzats Pernias és responsable d`aquests fitxers de dades de caràcter personal, creats per i per a Mecanitzats Pernias, amb les finalitats de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb els usuaris, informació i distribució dels productes de l`organització, així com la realització d`activitats diverses.


AMB QUINA FINALITAT

Així mateix, li informem que la informació de les bases de dades podrà ser usada per a la identificació dels usuaris i per a la realització d`estudis estadístics dels usuaris registrats.

Durant el procés de recollida de dades, i sempre que es sol·licitin dades, els usuaris seran informats del caràcter obligatori o voluntari de la recollida de dades i, en cas que no es dedueixi implícitament del formulari electrònic en qüestió, de la necessitat d`implementació dels mateixos per a l`accés dels usuaris a determinats continguts facilitats en els websites.

En el seu cas, es sol·licitarà als usuaris el seu consentiment perquè Mecanitzats Pernias pugui fer ús de les seves dades a fi de remetre-li informació relativa a l`entitat, a les activitats que desenvolupa o a altres temes relacionats.


COMPROMÍS DE L`USUARI PERQUÈ LES SEVES DADES ESTIGUIN INSCRITS EN UN FITXER

L`introduir les dades en alguna o algunes de les fulles de captació de dades implica l`acceptar les presents condicions d`ús i política de privacitat, donant per entès que ha estat informat de les condicions d`ús i avís legal de les mateixes i que es compromet al seu sencer compliment durant la navegació i participació a www.mecanitzatspernias.com


EVITAR LA TRANSMISSIÓ DE DADES A TERCERES EMPRESES SENSE CONSENTIMENT EXPRÉS DE L`USUARI

Així mateix, i tret que s`hagi informat a l`usuari de la possible existència de cessions de les seves dades a tercers, i s`hagi recaptat el seu consentiment a les mateixes, en cap cas, excepte els casos emparats per la legislació vigent, cap tercer aliè a Mecanitzats Pernias tindrà accés, sense el consentiment exprés dels usuaris, a les seves dades personals i/o de navegació. En la resta dels casos Mecanitzats Pernias col·laborarà perquè els tercers compleixin amb la legislació vigent, si bé la responsabilitat serà exigible als citats tercers.

Mecanitzats Pernias no ven, lloga o cedeix les dades personals dels usuaris d`aquesta web, a excepció del cas que sigui necessari per a la pròpia prestació del servei.

Mecanitzats Pernias no ven, lloga o cedeix els emails dels seus usuaris a altres empreses, a excepció del cas que sigui necessari per a la pròpia prestació del servei.


BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ D`INFORMACIÓ

Ocasionalment, Mecanitzats Pernias envia un email notificant millores, novetats o ofertes, que es produeixin en aquesta pàgina web de Mecanitzats Pernias.

En qualsevol moment poden donar-se de baixa enviant un email a tallers@mecanitzatspernias.com (departament de baixes).


RESPONSABILITAT DELS USUARIS PER ÚS I CONTINGUT

Tant l`accés als websites com l`ús que pugui realitzar-se de la informació i continguts inclosos en els mateixos, serà d`exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi.

Per tant, l`ús que pugui fer-se de la informació, imatges, continguts i/o productes ressenyats i accessibles a través del mateix, estarà supeditada a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels usuaris, els quals seran enterament responsables d`aquest accés i correcte ús.

Els usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l`ordre públic, als bons costums, als drets de tercers o de la pròpia Mecanitzats Pernias, tot això segons les possibilitats i fins pels quals estan concebuts.

Mecanitzats Pernias no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per dany emergent o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzat pels usuaris o tercers.


INFORMACIÓ LSSI-CE

En compliment del deure d`informació contemplat en l`article 10 de la vigent Llei 34/2002, del 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que el responsable de la web, des d`on pot descarregar diferents aplicacions, és Tallers i Mecanitzats Pernias, S.L., amb NIF B64736622 i domicili a carrer de les Vernedes, 2 (pol ind moli de les Planes) Sant Celoni 08470 Barcelona, amb domini d`Internet www.mecanitzatspernias.com, inscrit en el registre corresponent, atenent a comunicacions dels usuaris i/o interessats a la següent adreça de correu electrònic: tallers@mecanitzatspernias.com.


CONCEPTE D`USUARI

La utilització de la web atribueix la condició d`usuari, i implica l`acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per LinkCAT en el mateix moment que l`usuari accedeixi a la web. En conseqüència, l`usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions que es proposi utilitzar la web, ja que pot patir modificacions.


INFORMACIÓ SOBRE ELS LINKS

Mecanitzats Pernias no es fa responsable de les webs no pròpies a les quals es pot accedir mitjançant vincles "links" o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.

Qualsevol ús d`un vincle o accés a una web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l`usuari i Mecanitzats Pernias no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d`un vincle aliè a Mecanitzats Pernias, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l`ús o mal ús d`un vincle, o de la informació obtinguda a través d`ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l`accés, o de l`intent d`usar o usar malament un vincle, tant al connectar a la web de Mecanitzats Pernias, com a l`accedir a la informació d`altres webs des de la web de Mecanitzats Pernias.

INFORMACIÓ SOBRE LA UTILITZACIÓ DE COOKIES

En aquesta web es poden estar utilitzant cookies en algunes pàgines.

La finalitat d`aquestes cookies és millorar el servei que ofereixen als seus clients i als nostres visitants.

Les cookies són petits fitxers de dades que es generen en l`ordinador de l`usuari i que permeten obtenir la següent informació:

* Data i hora de l`última vegada que l`usuari va visitar la web.

* Disseny de contingut que l`usuari va escollir en la seva primera visita a la web.

* Elements de seguretat que intervenen en el control d`accés a les àrees restringides.


RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics.

De forma periòdica s`incorporen canvis a la informació continguda.

Mecanitzats Pernias pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts.

Mecanitzats Pernias ha obtingut la informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com a fiables, però, si bé s`han pres les mesures corresponents per a assegurar que la informació continguda sigui correcta, no garanteix que sigui exacta i actualitzada.

També s`adverteix que els continguts d`aquesta web, tenen finalitat informativa en quant a la qualitat, situació, allotjament, serveis i tarifes de Mecanitzats Pernias.


INFORMACIÓ SOBRE LA EXEMPCIÓ DE TOTA LA RESPONSABILITAT DERIVADA D`UNA FALLADA TÈCNICA I DE CONTINGUT

Mecanitzats Pernias declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, qualsevol que sigui la seva causa. Així mateix, Mecanitzats Pernias no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d`aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus de dany indirecte que li pugui ser causat als usuaris per causes alienes a Mecanitzats Pernias.

Mecanitzats Pernias no declara ni garanteix que els serveis o continguts siguin interromputs o que estiguin lliures d`errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici de que Mecanitzats Pernias realitza els seus millors esforços per a evitar aquest tipus d`incidents.

En cas que l`usuari prengués determinades decisions o realitzés accions amb base a la informació inclosa en qualsevol dels websites, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.


PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Els continguts prestats per Mecanitzats Pernias, així com els continguts abocats en la xarxa a través de les seves pàgines web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual pel que es troben protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria.

Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d`explotació pública referit tant a les pàgines web com als seus continguts i informació, sense l`exprés i previ consentiment i per escrit de Mecanitzats Pernias.

En conseqüència, tots els continguts que es mostren en els diferents websites i especialment, dissenys, textos, gràfics, logotips, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible d`utilització industrial i comercial, estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de Mecanitzats Pernias o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en els diferents websites.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, així com el programari necessari pel funcionament i visualització de les mateixes, constitueixen així mateix una obra en el sentit del Dret d`Autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat intel·lectual que resultin aplicables. L`incompliment de l`assenyalat implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal.

Queda prohibit tot acte per virtut del qual els usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir-se comercialment, directa o indirectament, en la seva totalitat o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web sense permís previ i per escrit de Mecanitzats Pernias.

En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d`ordinadors), digitalització o posada a disposició des de bases de dades diferents de les pertanyents a les autoritzades per Mecanitzats Pernias, així com la seva traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d`aquestes opinions, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que es posin a la disposició dels usuaris a través dels serveis o continguts, en tant tals actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de Propietat intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge.

Mecanitzats Pernias és lliure de limitar l`accés a les pàgines web, i als productes i/o serveis en elles oferts, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els usuaris puguin fer-li arribar a través de l`email.

Mecanitzats Pernias, en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sense perjudici de l`única i exclusiva responsabilitat dels usuaris, els filtres necessaris a fi d`evitar que a través de les seves pàgines web puguin abocar-se a la xarxa continguts o opinions, considerats com racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.


Aquells usuaris que enviïn a les pàgines web de Mecanitzats Pernias, al seu departament de suggeriments, observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic, tret que expressin de manera certa i inconfusible el contrari, en els casos en els quals per la naturalesa dels serveis o continguts això sigui possible, s`entén que autoritzen a Mecanitzats Pernias per a la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d`ordinadors), digitalització, posada a disposició des de bases de dades pertanyents a Mecanitzats Pernias, traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació de tals observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d`autor que estigui previst legalment. Així mateix, s`entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel sol fet d`enviar per email tals observacions, opinions o comentaris, els usuaris declinen qualsevol pretensió remuneraria per part de Mecanitzats Pernias.

D`acord amb lo assenyalat en el paràgraf anterior, Mecanitzats Pernias queda autoritzada igualment per a procedir a la modificació o alteració de tals observacions, opinions o comentaris, a fi d`adaptar-los a les necessitats de format editorial de les pàgines web, sense que per això pugui entendre`s que existeix en absolut qualsevol tipus de lesió de qualsevol de les facultats morals de dret d`autor que els usuaris poguessin ostentar sobre aquelles.

Queden prohibits qualsevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals un tercer pugui beneficiar-se, directa o indirectament, amb o sense lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, o de l`esforç portat a terme per Mecanitzats Pernias pel seu funcionament. En concret, queda prohibit tot link, hyperlink, framing o vincle similar que pugui establir-se en direcció a les pàgines web de Mecanitzats Pernias, sense el consentiment previ, exprés i per escrit de Mecanitzats Pernias. Qualsevol trasgressió del disposat en aquest punt serà considerada com a lesió dels legítims drets de Propietat intel·lectual de Mecanitzats Pernias sobre les pàgines web i tots els continguts de les mateixes.

Mecanitzats Pernias no assumirà responsabilitat alguna davant conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans citades, de la mateixa manera que no assumirà responsabilitat alguna pels continguts, serveis, productes, etc,... de tercers als quals es pugui accedir directament o a través de banners, enllaços, links, hyperlinks, framing o vincles similars des dels websites de Mecanitzats Pernias.


OBJECTE DE LA POLÍTICA DE COOKIES

Aquesta web utilitza tant 'cookies' temporals de sessió com 'cookies' permanents. Les 'cookies' de sessió emmagatzemen dades únicament mentre l'usuari accedeix a la web i les 'cookies' permanents emmagatzemen les dades al terminal perquè siguin accedides i utilitzades en més d'una sessió.

Segons la finalitat per a la qual es tractin les dades obtingudes a través de les 'cookies', el web pot utilitzar:

'Cookies' tècniques
Són aquelles que permeten a l'usuari la navegació a través de la pàgina web o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que hi existeixen. Per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a les parts web d'accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, realitzar la sol·licitud d'inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació i emmagatzemar continguts per a la difusió de vídeos o so.

'Cookies' de personalització
Son aquéllas que permiten al usuario acceder al servicio con algunas características de carácter general predefinidas en su terminal o que el propio usuario defina. Por ejemplo, el idioma, el tipo de navegador a través del cual accede al servicio, el diseño de contenidos seleccionado, geolocalización del terminal y la configuración regional desde donde se accede al servicio.

'Cookies' publicitàries
Són aquelles que permeten la gestió eficaç dels espais publicitaris que s'han inclòs a la pàgina web o aplicació des de la qual es presta el servei. Permeten adequar el contingut de la publicitat perquè aquesta sigui rellevant per a l'usuari i per evitar mostrar anuncis que l'usuari ja hagi vist.

'Cookies' d'anàlisi estadística
Són aquelles que permeten realitzar el seguiment i l'anàlisi del comportament dels usuaris als llocs web. La informació recollida mitjançant aquest tipus de 'cookies' s'utilitza en el mesurament de l'activitat dels llocs web, l'aplicació o la plataforma i per a l'elaboració de perfils de navegació dels usuaris d'aquests llocs, per introduir millores en el servei en funció de les dades d'ús que fan els usuaris.

'Cookies' de tercers
En algunes pàgines web es poden instal·lar 'cookies' de tercers que permeten gestionar i millorar els serveis oferts. Com per exemple, serveis estadístics de Google Analytics i Comscore.

¿Com es poden administrar 'cookies' al navegador?
L'usuari té l'opció de permetre, bloquejar o eliminar les 'cookies' instal·lades al seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat al seu terminal:

Per ajustar els permisos relacionats amb les 'cookies' al navegador Google Chrome:
- Feu clic al menú situat a la barra d'eines.
- Seleccioneu Configuració.
- Feu clic a Mostrar opcions avançades.
- A la secció 'Privacidad' feu clic al botó Configuració de contingut.
- A la secció de 'Cookies' es poden configurar les opcions.
[ Més informació sobre Google Chrome ]

Per ajustar els permisos relacionats amb les 'cookies' al navegador Mozilla Firefox:
- A la part superior de la finestra de Firefox feu clic al menú Eines.
- Seleccioneu Opcions.
- Seleccioneu el panell Privacitat.
- A l'opció Firefox podreu escollir Usar una configuració personalitzada per a l'historial per configurar les opcions.
[ Més informació sobre Mozilla Firefox ]

Per ajustar els permisos relacionats amb les 'cookies' al navegador Internet Explorer 9:
- A la part superior de la finestra d'Internet Explorer feu clic al menú Eines.
- Seleccioneu la pestanya de Seguretat i utilitzeu l'opció Eliminar l'historial d'exploració per eliminar les 'cookies'. Activeu la casella 'Cookies' i, a continuació, feu clic a Eliminar.
- Seleccioneu la pestanya de Seguretat i accediu a Configuració. Moveu el control lliscant totalment cap amunt per bloquejar totes les 'cookies' o totalment cap avall per permetre totes les 'cookies'. Després d'això, feu clic a Acceptar.
[ Més informació sobre Internet Explorer 9 ]

En cas de bloquejar l'ús de 'cookies' al vostre navegador és possible que alguns serveis o funcionalitats de la pàgina web no estiguin disponibles.

En alguns navegadors es poden configurar regles específiques per administrar 'cookies' per lloc web, cosa que ofereix un control més precís sobre la privacitat. Això significa que es poden inhabilitar 'cookies' de tots els llocs tret d'aquells en què es confiï.

Ubicació

Carrer Les Vernedes, 2, Pol. Ind. Molí de les Planes.CP 08470 Sant Celoni Barcelona


Telf: (+34) 938 67 31 59

info@mecanitzatspernias.com